யோசித்த பின் நேசி ஆனால்....நேசித்த பின் யோசிக்காதே அது நீ நேசித்த இதயத்தை காய படுத்தி விடும்"

Friday, December 23, 2011

Thinam Maranam

உதிரும் மலருக்கு ஒரு நாள்தான் மரணம்.

பேசாத அன்புக்கு தினம் தினம் மரணம்.

Sunday, December 11, 2011

Kadaisi Mutham


உன் வருகைக்காக
காத்திருப்பது
நான் மட்டும்
அல்ல
எனக்கு துணையாய்
நீ கொடுத்து விட்ட
சென்ற
கடைசி முத்தமும் தான்!!!