யோசித்த பின் நேசி ஆனால்....நேசித்த பின் யோசிக்காதே அது நீ நேசித்த இதயத்தை காய படுத்தி விடும்"

Sunday, October 16, 2011

Kathal Tholvi

♥ ♥ காதலியை அறிந்த எனக்கு... அவளை காதலிக்க தெரியவில்லை... யோசித்தேன் காரணமும் புரியவில்லை ♥ ♥

♥ ♥ என் கண்ணுக்கும் மனதுக்கும் கருத்து வேறுபாடு ...உன்னை பார்க்க வேண்டுமென்று கண்களும்... தனக்கு வலிகளை அளிக்க வேண்டாமென மனதும் ♥ ♥

♥ தினசரி என் தூக்கம் கெடுத்து ...தூங்காமல் என்றும் அவள் நினைவுகள் ♥ ♥


♥ ♥ வெற்றியிலும் தோல்வியிலும் ..பழியை ஏற்று கொள்கிறது காதல் ♥ ♥

Wednesday, October 5, 2011